legalway
HOME
 
 
最新訊息  ||  本所簡介  ||  專業團隊  ||  服務項目  ||  法律資訊  ||  連絡我們
 
   

 

     連 絡 我 們
   
 

 

  地 址: 80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5
    8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan.
  電 話: 07-2810909
  傳 真: 07-2810707
  E-mail: service@legalway.com.tw
  map
    高雄捷運橘線(O4)市議會站2號出口步行約2分鐘
   

 


   
         
    80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5. 8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan    
    TEL +886 7 2810909 FAX +886 7-2810707 E-mail:service@legalway.com.tw