legalway
HOME
 
 
最新訊息  ||  本所簡介  ||  專業團隊  ||  服務項目  ||  法律資訊  ||  連絡我們
 
   

 

     專 業 團 隊
   
 

 

本所律師

郭清寶

鍾靚凌

胡高誠

賴建宏

 

策略顧問

劉永裕

黃啟瑞

周賜程

陳麗鈺

張祥暉

佐藤 圭司

 

  張祥暉(Jeffrey Chang) 顧問
   
 

國立中山大學企管系兼任講師
國防部及所屬各機關政府採購訓練課程講師
海軍駐美軍售專案支隊上校主任
國立中山大學全球化研究中心研究員
高雄市全球化觀察學會理事(自90年至92年止)


   
         
    80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5. 8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan    
    TEL +886 7 2810909 FAX +886 7-2810707 E-mail:service@legalway.com.tw