legalway
HOME
 
 
最新訊息  ||  本所簡介  ||  專業團隊  ||  服務項目  ||  法律資訊  ||  連絡我們
 
   

 

     專 業 團 隊
   
 

 

本所律師

郭清寶

鍾靚凌

胡高誠

賴建宏

 

策略顧問

劉永裕

黃啟瑞

周賜程

陳麗鈺

張祥暉

佐藤 圭司

 

  周賜程 高級顧問
   
  學歷 :
 

北京大學法學博士(北京)
華東政法大學法學額士(上海)
東吳大學法學士(台灣)

  經歷 :
 

味丹企業股份有限公司 監察人(台灣)
味丹國際控股公司 董事(香港)


   
         
    80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5. 8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan    
    TEL +886 7 2810909 FAX +886 7-2810707 E-mail:service@legalway.com.tw