legalway
HOME
 
 
最新訊息  ||  本所簡介  ||  專業團隊  ||  服務項目  ||  法律資訊  ||  連絡我們
 
   

 

     專 業 團 隊
   
 

 

本所律師

郭清寶

鍾靚凌

胡高誠

賴建宏

 

策略顧問

劉永裕

黃啟瑞

周賜程

陳麗鈺

張祥暉

佐藤 圭司

 

   

鍾 靚 凌 律師

     
  學 經 歷 :

國立台灣大學法律學士(台灣LLB)
律師高考及格

     
  專     長 :

刑法、民刑事訴訟、政府採購法、仲裁、商法經濟法、
家事關係、智慧財產

     
  執業經驗 :

理維國際法律事務所律師
明誠法律事務所律師
颺理法律事務所律師


   
         
    80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5. 8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan    
    TEL +886 7 2810909 FAX +886 7-2810707 E-mail:service@legalway.com.tw