legalway
HOME
 
 
最新訊息  ||  本所簡介  ||  專業團隊  ||  服務項目  ||  法律資訊  ||  連絡我們
 
   

 

     專 業 團 隊
   
 

 

本所律師

郭清寶

鍾靚凌

胡高誠

賴建宏

 

策略顧問

劉永裕

黃啟瑞

周賜程

陳麗鈺

張祥暉

佐藤 圭司

 

   

賴 建 宏 合署律師 (Jerry)

     
  學 經 歷 :

國立政治大學法律系法學士
中山大學財務管理研究所碩士
信義房屋不動產經紀
高雄市政府法律諮詢律師
高雄市議員服務處諮詢律師
法律扶助基金會家事專科律師

     

   
         
    80147台灣高雄市前金區中正四路235號8樓之5. 8F-5, No.235, Jhongjheng 4th Rd., Kaohsiung, Taiwan    
    TEL +886 7 2810909 FAX +886 7-2810707 E-mail:service@legalway.com.tw